Dar Koridor Depo Raf Sistemleri
( The Very Narrow Aisle Warehouse )

Yüksek irtifa raf sistemi olarak yüksek depolarda dar alan forkliftlerinin kullanımıyla minimum alanda maksimum depolamayı amaçlayan sistemdir.
İstifleme aracının koridor çalışma aralığı diğer sistemlere göre daha az olduğundan, paletli depo alanı kapasitesi daha fazladır. Ürünlere ulaşmada operatör istifleme aracıyla birlikte yukarı hareket ederek ürünü almaktadır.
Gelişen teknolojiler yardımıyla ve daha yüksek seviyede yükleme/boşaltma hacmi yaratabilmek için istifleme araçları yüksek hızlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle makinenin koridor boyunca yapacağı hareketin düzgün olabilmesi için, zeminde klavuz rayları ya da klavuz telleri bulunur.
Sistemdeki koridorların mümkün olduğunca uzun olması verimliliği artırmaktadır. İstifleme makinesi için bazı projelerde manyetik bantlarda tercih edilebilir. Özel çözümlerde 16 metre yüksekliğe kadar depolama olanağı bulunmaktadır.