Konsol Depo Raf Sistemleri

Uzun ve hacimli ürünlerin (boru, profil, ahşap ve plaka türü) depolanması için taşıyıcı kolon üzerine takılan konsol kollar ile oluşturulan depo raf sistemidir.
Farklı ağırlık ve ölçülerdeki ürünler, yan yana konularak istenen uzunlukta aralıksız olarak depolanabilir. Oldukça basit ve dayanıklı bir sistemdir. Kurulan depodan beklenen fonksiyona göre tek ya da çift yönlü olarak uygulanabilir.
İstiflenecek ürünlerin ebet ve ağırlıklarına göre sistemde kullanılacak taşıyıcı kolon ve konsol kolların kesit özellikleri değişkendir. Kullanılacak istifleme makinesi ve deponun yüksekliğine bağlı olarak sistemin yüksekliği ve konsollar arsındaki mesafe ayarlanabilir.